Имаме удоволствито да споделим участието си в „инициативата ESG“ на       АЙКАП КРИФ чрез която компаниите могат да си направят кредитен паспорт и да предоставят информация на клиенти и пртньори, която удостоверява степента на ангажираност на нейната стопанска дейност с въпросите по ESG.

АЙКАП КРИФ е компания, която предоставя информационни решения, информационни доклади, софтуерни и консултантски услуги на банки, финансови институции, застрахователни и обслужващи дружества във всеки етап от взаимоотношенията с клиентите.

Кредитният паспорт е демонстрация на финансова стабилност, европейски признат и е най-добрият начин за удостоверяване на съответствие с принципите на ESG факторите.