NEWS FROM BHTC

Latest information and news from the BHTC world.
15 ноември 2023

ESG Кредитен паспорт

Имаме удоволствито да споделим участието си в „инициативата ESG“ на       АЙКАП КРИФ чрез която компаниите могат да си направят кредитен паспорт и да предоставят информация на клиенти и пртньори, която удостоверява степента на ангажираност на нейната стопанска дейност с въпросите по ESG. АЙКАП КРИФ е компания, която предоставя информационни решения, информационни доклади, софтуерни и консултантски [...]
03 ноември 2023

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП BGENERGY-2.003-0018-C01 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ ЕООД ОБЯВЯВА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИЛ/И

Публична покана за определяне на изпълнител: „Избор на изпълнител/и за доставка и монтаж за модернизиране на технологично оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“ Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Система за измерване и контрол на [...]