NEWS FROM BHTC

Latest information and news from the BHTC world.
03 ноември 2023

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП BGENERGY-2.003-0018-C01 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ ЕООД ОБЯВЯВА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИЛ/И

Публична покана за определяне на изпълнител: „Избор на изпълнител/и за доставка и монтаж за модернизиране на технологично оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“ Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Система за измерване и контрол на [...]
17 октомври 2023

В изпълнение на АДБФП BGENERGY-2.003-0018-C01 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД обявява процедура за избор на изпълнил/и

Публична покана за определяне на изпълнител:Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Система за измерване и контрол на потреблението на енергия – 1 бр. Обособена позиция 2 – Система за улавяне и повторното използване на отпадна топлина – 1 бр. Обособена [...]