Look. Feel. Good.

Outstanding climate and HMI
BHTC е една от водещите световни компании в управлението на климата и топлината в автомобила, както HMI устройства за автомобилната индустрия.

ГРУПАТА BHTC

Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД е част BHTC group. В световен мащаб BHTC е сред водещите компании за контрол и управление на климатизация в автомобилите. Нейни клиенти са много от водещите автомобилни марки, вкл. Audi, Porsche, BMW, Daimler, MAN, Skoda, Volkswagen и Volvo.

 

Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД започва дейността си в България през 2013 г. с изграждането на предприятие и развоен център за производство на контролни панели за обслужване и управление на климатични системи за автомобили. В компанията работят повече от 650 души и компанията продължава да се разраства.

ОТ ИМЕТО НА КОМФОРТА

BHTC е доверен партньор на автомобилната индустрия. Научете повече за нашата гама панели за управление на климатични инсталации. Напълно вероятно е и вашето устройство да е произведено от BHTC.

Климатични панели за управление

Функционални, интуитивни и с изключително качество на изработката. Климатични панели за управление от BHTC!

Климатични контролни устройства с черна кутия

Климатичните блокове от BHTC означават мощна електроника, която съдържа изключително сложни климатични алгоритми.

ITOS & Power Electronics

Висококачествени интелигентни сензори, спомагателни нагреватели, контролери на вентилатори и вентилатори.

HMI, КОЙТО ВИ ДОКОСВА
HMI – интерфейсът между автомобила и човека. Научете повече за нашите изключителни елементи за управление и визуализация.
Center Information Displays (CID)

Най-новите тъч – скрийн технологии и нововъведения.

Тактилна обратна връзка

Операционни интерфейси, които предават тактилността на обикновен бутон. BHTC като първенец на бъдещите технологии!

НОВИНИ

Актуална информация и новини от света на BHTC.

15 ноември 2023

ESG Кредитен паспорт

Имаме удоволствито да споделим участието си в „инициативата ESG“ на       АЙКАП КРИФ чрез която компаниите могат да си направят кредитен паспорт и да предоставят информация на клиенти и пртньори, която удостоверява степента на ангажираност на нейната стопанска дейност с въпросите по ESG. АЙКАП КРИФ е компания, която предоставя информационни решения, информационни доклади, софтуерни и консултантски [...]
03 ноември 2023

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП BGENERGY-2.003-0018-C01 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ ЕООД ОБЯВЯВА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИЛ/И

Публична покана за определяне на изпълнител: „Избор на изпълнител/и за доставка и монтаж за модернизиране на технологично оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД“ Предметът на предвидената процедура включва закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Система за измерване и контрол на [...]