Look. Feel. Good.

Outstanding climate and HMI
BHTC е една от водещите световни компании в управлението на климата и топлината в автомобила, както HMI устройства за автомобилната индустрия.

ГРУПАТА BHTC

Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД е част BHTC group. В световен мащаб BHTC е сред водещите компании за контрол и управление на климатизация в автомобилите. Нейни клиенти са много от водещите автомобилни марки, вкл. Audi, Porsche, BMW, Daimler, MAN, Skoda, Volkswagen и Volvo.

 

Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД започва дейността си в България през 2013 г. с изграждането на предприятие и развоен център за производство на контролни панели за обслужване и управление на климатични системи за автомобили. В компанията работят повече от 650 души и компанията продължава да се разраства.

ОТ ИМЕТО НА КОМФОРТА

BHTC е доверен партньор на автомобилната индустрия. Научете повече за нашата гама панели за управление на климатични инсталации. Напълно вероятно е и вашето устройство да е произведено от BHTC.

Климатични панели за управление

Функционални, интуитивни и с изключително качество на изработката. Климатични панели за управление от BHTC!

Климатични контролни устройства с черна кутия

Климатичните блокове от BHTC означават мощна електроника, която съдържа изключително сложни климатични алгоритми.

ITOS & Power Electronics

Висококачествени интелигентни сензори, спомагателни нагреватели, контролери на вентилатори и вентилатори.

HMI, КОЙТО ВИ ДОКОСВА
HMI – интерфейсът между автомобила и човека. Научете повече за нашите изключителни елементи за управление и визуализация.
Center Information Displays (CID)

Най-новите тъч – скрийн технологии и нововъведения.

Тактилна обратна връзка

Операционни интерфейси, които предават тактилността на обикновен бутон. BHTC като първенец на бъдещите технологии!

НОВИНИ

Актуална информация и новини от света на BHTC.

05 май 2024

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

На 30.04.2024 г. приключи договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен [...]
21 март 2024

Изпълнение на дейностите по проект с договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г.

Във връзка с изпълнение на договор BGENERGY-2.003-0018-C01 от 25.05.2023 г. по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ и сключени договори с избрани доставчици, дружеството пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта. В производственото предприятие се доставят и инсталират активите, в изпълнение на всеки от сключените договори, както следва: Система за измерване и контрол на потреблението [...]